สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 114,091.8228,488.1875.0 %5.04,916.94130.1397.4 %5.0
รวม 114,092 28,488 75.03 % 4,917 130 97.35 %