กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 160,175.38101,122.0036.9 %5.06,345.82667.7689.5 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 29,684.9620,464.0031.1 %5.0561.18409.5927.0 %5.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 220,815.16169,160.0023.4 %5.0553.32252.6554.3 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 125,437.22123,917.001.2 %0.51,904.441,061.9344.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง205,525.117,330.0096.4 %5.02,423.61619.9274.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง123,047.5096,495.0021.6 %5.01,867.08424.8977.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม190,617.23448,780.00-135.4 %0.02,284.91189.2591.7 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร146,388.06140,602.004.0 %2.02,806.462,994.81-6.7 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี120,446.1677,743.0035.5 %5.01,330.85363.5572.7 %5.0
รวม 1,322,137 1,185,613 10.33 % 20,078 6,984 65.21 %