กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน148,623.3411,000.0092.6 %5.05,282.76533.5889.9 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ67,022.9928,245.0057.9 %5.01,265.8479.2793.7 %5.0
รวม 215,646 39,245 81.80 % 6,549 613 90.64 %