กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 1,076,075.60156,000.0085.5 %5.042,033.602,323.5794.5 %5.0
รวม 1,076,076 156,000 85.50 % 42,034 2,324 94.47 %