กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 1,014,544.4035,023.0096.5 %5.06,692.88940.3186.0 %5.0
รวม 1,014,544 35,023 96.55 % 6,693 940 85.95 %