กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย171,129.80142,000.0017.0 %5.06,630.351,194.3682.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี14,114.479,550.0032.3 %5.01,882.831,757.506.7 %3.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย13,715.2710,280.0025.0 %5.02,045.991,005.5650.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท16,292.7017,379.00-6.7 %0.01,679.66738.2556.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี12,105.918,575.0029.2 %5.01,132.37771.4031.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,701.889,003.2134.3 %5.01,084.76361.9566.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี14,359.2910,591.6326.2 %5.01,658.25327.7580.2 %5.0
รวม 255,419 207,379 18.81 % 16,114 6,157 61.79 %