กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 230,038.73138,459.6639.8 %5.07,011.804,171.2840.5 %5.0
รวม 230,039 138,460 39.81 % 7,012 4,171 40.51 %