กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 576,473.69468,746.0018.7 %5.012,333.396,237.0049.4 %5.0
รวม 576,474 468,746 18.69 % 12,333 6,237 49.43 %