กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 158,799.9591,730.2942.2 %5.05,607.93293.4194.8 %5.0
รวม 158,800 91,730 42.24 % 5,608 293 94.77 %