กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน195,382.69168,209.7813.9 %5.06,861.726,172.2010.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,993.736,264.0047.8 %5.01,720.45118.7593.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)10,629.855,497.9948.3 %5.0811.19202.3575.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,434.752,712.2121.0 %5.0987.3460.8093.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,732.644,900.0036.6 %5.01,513.24484.6868.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,985.67672.0077.5 %5.0681.63214.7268.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,239.111,202.4262.9 %5.0516.17164.0068.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,735.14456.0083.3 %5.0456.8254.1588.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,812.10993.3864.7 %5.0362.461.0099.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี4,186.912,158.0048.5 %5.0660.65139.3778.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท3,242.641,251.0061.4 %5.0366.46185.4049.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,991.05861.0092.2 %5.0691.1498.8185.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,692.99796.2670.4 %5.0995.85707.1329.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง3,179.700.00100.0 %5.0729.8149.4093.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์3,355.521,735.0048.3 %5.0699.5657.0191.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,255.15505.0084.5 %5.0591.63302.9248.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร3,240.21854.0073.6 %5.0707.0595.6686.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี3,168.91925.2070.8 %5.0751.67134.7482.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,964.68575.0080.6 %5.0719.44211.8570.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี3,056.87642.0079.0 %5.0711.3457.6591.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,761.271,494.6045.9 %5.0861.98164.0781.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,987.65454.0088.6 %5.01,008.0761.6093.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด3,001.61889.0070.4 %5.0587.11233.0060.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,847.51408.0085.7 %5.0487.4658.9887.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,984.421,246.0058.2 %5.0685.7851.0192.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่3,008.971,166.0061.2 %5.0570.1961.7589.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี3,122.261,293.3058.6 %5.0561.39190.7066.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,648.40808.0077.9 %5.0618.2288.1885.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่3,174.99630.0080.2 %5.0825.03147.7582.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก8,273.782,211.6773.3 %5.0416.9066.7984.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,981.641,137.0061.9 %5.0434.8857.7786.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,267.931,213.0062.9 %5.0596.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,862.36742.0074.1 %5.0757.88182.4075.9 %5.0
รวม 327,023 214,903 34.29 % 29,351 10,877 62.94 %