สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์201,472.50104,544.3948.1 %5.05,511.00723.9586.9 %5.0
รวม 201,473 104,544 48.11 % 5,511 724 86.86 %