สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน109,009.5053,000.0051.4 %5.04,979.4776.9398.5 %5.0
รวม 109,010 53,000 51.38 % 4,979 77 98.46 %