กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ103,834.2029,609.0071.5 %5.05,285.8875.3698.6 %5.0
รวม 103,834 29,609 71.48 % 5,286 75 98.57 %