กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 423,203.75253,666.0040.1 %5.05,523.51416.2592.5 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,858.53734.0060.5 %5.049.0875.44-53.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,879.74864.0054.0 %5.082.9339.9951.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,887.66446.0076.4 %5.093.912.8597.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี3,066.58970.0068.4 %5.065.9559.789.4 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา2,037.88599.0070.6 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,275.39384.0069.9 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,850.161,662.0010.2 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,807.131.00100.0 %5.031.5930.005.0 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,817.75782.0057.0 %5.032.741.0096.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท3,222.435,333.29-65.5 %0.052.8850.744.0 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,512.58486.0086.2 %5.068.0645.6832.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,785.31809.0054.7 %5.050.09142.96-185.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,238.60255.8088.6 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,934.27931.0051.9 %5.034.6372.92-110.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,839.13669.2063.6 %5.038.4595.95-149.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,944.31538.0072.3 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,800.05411.0077.2 %5.043.2770.42-62.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,816.971,257.0030.8 %5.053.7945.9614.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,603.141.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,938.507,139.00-142.9 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,651.411,364.0017.4 %5.048.7436.8024.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,170.44695.0068.0 %5.055.7647.8514.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,792.94882.0050.8 %5.069.281.9097.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,881.21469.0075.1 %5.053.7275.20-40.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,836.65878.0052.2 %5.053.877.8085.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,172.621.0099.9 %5.054.30106.02-95.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,807.38224.0087.6 %5.046.1485.31-84.9 %0.0
รวม 478,633 282,451 40.99 % 6,916 1,594 76.96 %