กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 110,781.95121,333.00-9.5 %0.05,367.18133.6897.5 %5.0
รวม 110,782 121,333 -9.52 % 5,367 134 97.51 %