กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 242,876.41182,800.0024.7 %5.09,306.783,751.8459.7 %5.0
รวม 242,876 182,800 24.74 % 9,307 3,752 59.69 %