กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ215,732.70152,977.8829.1 %5.07,277.57641.9391.2 %5.0
รวม 215,733 152,978 29.09 % 7,278 642 91.18 %