กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง540,289.25501,680.007.1 %3.516,254.238,163.2049.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,033.1618,163.00-20.8 %0.03,625.891,847.7549.0 %5.0
รวม 555,322 519,843 6.39 % 19,880 10,011 49.64 %