กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 538,785.13458,066.0015.0 %5.010,476.156,376.7839.1 %5.0
รวม 538,785 458,066 14.98 % 10,476 6,377 39.13 %