กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า137,523.6396,833.0029.6 %5.07,931.042,445.0069.2 %5.0
รวม 137,524 96,833 29.59 % 7,931 2,445 69.17 %