สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี702,890.06457,062.0035.0 %5.07,702.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 702,890 457,062 34.97 % 0 0 0.00 %