สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน141,897.38237,173.00-67.1 %0.07,046.201,253.7082.2 %5.0
รวม 141,897 237,173 -67.14 % 7,046 1,254 82.21 %