กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบ1,370,194.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28,457.55ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)308,304.75299,245.002.9 %1.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)771,625.56517,563.6332.9 %5.023,642.5419,579.8517.2 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )360,860.28110,015.0069.5 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)168,490.98158,744.505.8 %2.57,224.423,023.8558.1 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)128,376.5458,234.0054.6 %5.05,642.32491.4091.3 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)25,763.6816,210.0037.1 %5.0683.57294.0057.0 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)134,401.45100,616.0025.1 %5.06,242.641,833.5570.6 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)536,701.50355,330.0633.8 %5.011,580.2624,404.20-110.7 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,794,629.50221,999.0087.6 %5.09,728.884,554.2553.2 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)149,633.9277,379.0048.3 %5.06,771.057,560.50-11.7 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)394,832.84398,924.00-1.0 %0.013,974.304,498.6067.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)174,453.23110,709.0036.5 %5.06,692.882,937.0556.1 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,224,405.101,128,650.407.8 %3.529,076.6928,230.652.9 %1.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)148,568.70118,000.0020.6 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)313,060.34254,662.0018.7 %5.05,822.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,797,215.601,441,517.4019.8 %5.035,277.7824,747.7029.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,887,027.003,037,038.5048.4 %5.0110,502.124,108.5096.3 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)341,071.78171,560.0049.7 %5.013,218.246,648.8549.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)779,041.38525,790.0032.5 %5.014,266.548,579.0039.9 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39933,750.94634,926.8132.0 %5.016,950.121,597.0590.6 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)568,487.25660,670.94-16.2 %0.022,206.0524,057.90-8.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)889,794.94497,550.1344.1 %5.016,351.543,496.9578.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)130,074.8934,420.0073.5 %5.05,314.02598.5088.7 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)111,348.8114,639.0086.9 %5.05,220.22162.0096.9 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)104,700.6151,513.0050.8 %5.05,142.062,676.8047.9 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)921,123.63716,645.0022.2 %5.017,616.1715,049.0014.6 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)402,282.22274,762.0031.7 %5.07,251.016,316.5012.9 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,458,525.50861,395.1340.9 %5.025,450.3521,849.4514.1 %5.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.359,665.38289,739.2819.4 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,477,569.501,483,525.30-0.4 %0.07,902.207,278.357.9 %3.5
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,265,308.50836,859.1933.9 %5.03,516.355,039.75-43.3 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.115,152.7434,890.4269.7 %5.02,439.741,010.5058.6 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.101,236.0731,842.4968.5 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.41,422.4631,054.0025.0 %5.01,317.88836.5036.5 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)682,573.06429,625.1937.1 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,816,615.401,110,789.1038.9 %5.061,509.9416,031.9573.9 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)212,166.5640,327.3681.0 %5.03,839.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)900,514.44173,923.6680.7 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท222,435.05236,101.00-6.1 %0.07,623.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1750,146.75356,037.4152.5 %5.014,226.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.158,971.8963,382.0060.1 %5.03,451.033,241.356.1 %3.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.34,334.0623,216.0132.4 %5.06,144.705,745.506.5 %3.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.176,361.3466,092.9962.5 %5.04,181.042,403.1542.5 %5.0
บชร.1316,245.81181,990.2342.5 %5.08,757.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2503,500.63275,454.5645.3 %5.08,645.447,063.3018.3 %5.0
บชร.3926,483.38642,338.3830.7 %5.015,830.0419,783.10-25.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)74,531.9028,834.9961.3 %5.01,574.561,305.0017.1 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.58,843.7318,516.5668.5 %5.01,236.441,166.005.7 %2.5
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.44,123.805,613.0087.3 %5.01,146.520.00100.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,187,836.60437,074.0063.2 %5.018,781.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)195,994.3968,995.0064.8 %5.06,652.272,506.5562.3 %5.0
พล.ร.11853,804.6995,489.0088.8 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)1,035,963.10200,470.9480.6 %5.020,637.4710,352.3049.8 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.616,131.31392,432.8136.3 %5.08,519.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.131,670.9758,145.0055.8 %5.02,865.860.00100.0 %5.0
พัน.สท.45,798.8125,048.4045.3 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)968,274.38439,315.0054.6 %5.017,636.9415,805.1010.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)442,274.7595,545.0078.4 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31802,174.75522,935.0034.8 %5.013,324.168,088.6539.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)821,911.31382,524.5353.5 %5.015,606.9417,784.80-14.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 36723,582.38620,852.3814.2 %5.012,261.2815,683.50-27.9 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )496,917.88139,546.8971.9 %5.09,533.059,055.455.0 %2.5
มทบ.11 และ นขต.506,882.38405,871.1619.9 %5.09,657.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)519,212.28212,630.5559.0 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15255,749.20217,775.0214.8 %5.04,471.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)355,854.9178,440.3578.0 %5.05,529.283,689.5033.3 %5.0
มทบ.221,040,899.70437,743.7857.9 %5.019,948.1910,665.0046.5 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)672,949.25171,496.0074.5 %5.012,529.030.00100.0 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)378,688.13112,288.4070.3 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )367,025.3897,228.0073.5 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)484,449.78157,489.6667.5 %5.09,554.055,196.3045.6 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)332,841.94117,006.3064.8 %5.06,402.523,483.5045.6 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)375,484.47137,474.7763.4 %5.07,642.872,612.6565.8 %5.0
มทบ.310688,432.1984,034.9587.8 %5.011,962.9211,315.005.4 %2.5
มทบ.32375,960.22200,577.0046.6 %5.06,979.938,500.75-21.8 %0.0
มทบ.34377,183.84456,090.41-20.9 %0.08,129.096,270.7522.9 %5.0
มทบ.35453,567.06261,927.1742.3 %5.08,950.119,426.95-5.3 %0.0
มทบ.37300,521.0998,225.9567.3 %5.06,290.342,943.9053.2 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.296,227.1372,585.0075.5 %5.05,421.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)130,262.1141,483.6768.2 %5.02,364.001,091.0053.8 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)268,811.5079,478.0070.4 %5.05,525.304,539.1517.8 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)367,518.09122,824.8866.6 %5.06,636.012,291.8565.5 %5.0
ร.31 รอ.915,224.00473,378.0048.3 %5.017,513.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)159,974.3038,754.0075.8 %5.08,404.351,972.3076.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)305,956.6678,717.2274.3 %5.05,766.956,447.95-11.8 %0.0
รพ.ของ ทภ.1416,476.41425,161.16-2.1 %0.01,243.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.130,411.2174,222.0043.1 %5.0549.62291.0047.1 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.48,190.9735,213.1726.9 %5.02,709.80911.3566.4 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.100,176.98148,987.00-48.7 %0.02,408.043,866.00-60.5 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,074.5135,858.0031.1 %5.01,925.562,635.00-36.8 %0.0
รร.ส.สส.76,451.1478,085.00-2.1 %0.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,439,178.603,056,612.00-112.4 %0.07,881.0213,453.60-70.7 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)495,995.63331,245.9733.2 %5.03,382.672,366.0030.1 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)108,501.5175,218.0630.7 %5.04,558.343,744.4017.9 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก83,026.18118,264.00-42.4 %0.02,366.78502.4578.8 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)235,279.06239,025.00-1.6 %0.06,246.502,547.3059.2 %5.0
ศสท.กส.ทบ.171,598.5674,601.0056.5 %5.08,369.543,149.4562.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 1,013,129.20411,918.4159.3 %5.038,245.9311,609.2569.6 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)665,698.75323,309.5051.4 %5.026,538.5515,409.3541.9 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)83,737.5240,668.0051.4 %5.07,514.15992.7586.8 %5.0
รวม 54,568,692 32,309,144 40.79 % 943,317 564,361 0.00 %