สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา100,696.5356,000.0044.4 %5.05,245.24223.0295.7 %5.0
รวม 100,697 56,000 44.39 % 5,245 223 95.75 %