กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน292,930.66122,048.0058.3 %5.06,236.39350.0094.4 %5.0
รวม 292,931 122,048 58.34 % 6,236 350 94.39 %