สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย311,462.59226,822.0027.2 %5.012,414.681,885.2784.8 %5.0
รวม 311,463 226,822 27.18 % 12,415 1,885 84.81 %