กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า283,577.97222,761.7221.4 %5.06,749.161,427.0678.9 %5.0
รวม 283,578 222,762 21.45 % 6,749 1,427 78.86 %