กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ227,473.80188,538.4417.1 %5.08,737.721,252.2285.7 %5.0
รวม 227,474 188,538 17.12 % 8,738 1,252 85.67 %