สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 103,308.35105,820.00-2.4 %0.05,801.78771.1586.7 %5.0
รวม 103,308 105,820 -2.43 % 5,802 771 86.71 %