สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา85,974.9246,000.0046.5 %5.05,245.24306.2094.2 %5.0
รวม 85,975 46,000 46.50 % 5,245 306 94.16 %