สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)877,743.00386,462.0056.0 %5.014,872.243,878.6073.9 %5.0
รวม 877,743 386,462 55.97 % 14,872 3,879 73.92 %