กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน125,077.949,000.0092.8 %5.05,282.76676.4387.2 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ62,071.9924,773.0060.1 %5.01,269.26367.1171.1 %5.0
รวม 187,150 33,773 81.95 % 6,552 1,044 84.07 %