สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน98,633.7242,769.5156.6 %5.05,223.35273.4494.8 %5.0
รวม 98,634 42,770 56.64 % 5,223 273 94.77 %