กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า118,657.5187,000.0026.7 %5.07,924.793,735.0052.9 %5.0
รวม 118,658 87,000 26.68 % 7,925 3,735 52.87 %