กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร422,712.3445,318.0089.3 %5.019,709.20809.2295.9 %5.0
รวม 422,712 45,318 89.28 % 19,709 809 95.89 %