กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์76,810.7230,181.0060.7 %5.05,435.96867.5184.0 %5.0
รวม 76,811 30,181 60.71 % 5,436 868 84.04 %