กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว155,704.9490,173.0042.1 %5.06,530.305,337.5018.3 %5.0
รวม 155,705 90,173 42.09 % 6,530 5,337 18.27 %