กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง198,721.38289,000.00-45.4 %0.09,253.62826.9691.1 %5.0
รวม 198,721 289,000 -45.43 % 9,254 827 91.06 %