สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ329,551.00217,048.0034.1 %5.07,177.524,425.8038.3 %5.0
รวม 329,551 217,048 34.14 % 7,178 4,426 38.34 %