กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 255,149.55226,724.0011.1 %5.012,689.834,857.1261.7 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง9,726.0527,885.00-186.7 %0.02,880.37588.8979.6 %5.0
รวม 264,876 254,609 3.88 % 15,570 5,446 65.02 %