สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,023,846.90467,245.0054.4 %5.08,737.722,068.3276.3 %5.0
รวม 1,023,847 467,245 54.36 % 8,738 2,068 76.33 %