กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม73,915.0824,618.0066.7 %5.05,173.3262.4198.8 %5.0
รวม 73,915 24,618 66.69 % 5,173 62 98.79 %