กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง421,024.50289,793.0031.2 %5.011,182.7811,535.39-3.2 %0.0
รวม 421,025 289,793 31.17 % 11,183 11,535 -3.15 %