กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 130,602.8781,258.4537.8 %5.05,607.93743.0586.8 %5.0
รวม 130,603 81,258 37.78 % 5,608 743 86.75 %