กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ201,564.83154,447.0923.4 %5.07,296.333,819.1747.7 %5.0
รวม 201,565 154,447 23.38 % 7,296 3,819 47.66 %