กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ159,387.0230,982.8080.6 %5.05,126.42665.3187.0 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี18,556.6911,504.0038.0 %5.02,066.79143.3593.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์8,806.604,053.6054.0 %5.02,327.59235.2089.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง4,837.926,156.00-27.2 %0.02,498.33375.0785.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค44,839.7128,601.0036.2 %5.01,594.38443.6672.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น11,499.751,369.3588.1 %5.02,422.62393.6683.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม29,728.827,160.0075.9 %5.02,308.16317.5386.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี29,148.657,670.0073.7 %5.01,598.06273.7082.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา10,334.374,901.0052.6 %5.02,931.25565.8080.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,982.469,144.4723.7 %5.01,661.13369.4077.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)85,631.726,112.0092.9 %5.04,454.81334.6092.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี31,070.2613,046.8258.0 %5.02,309.13571.2175.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต12,137.077,713.0036.5 %5.01,020.06151.1885.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 46,370.1814,194.0069.4 %5.02,189.34455.2879.2 %5.0
รวม 504,331 152,608 69.74 % 34,508 5,295 84.66 %