กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร453,938.6351,959.0088.6 %5.019,709.20855.9195.7 %5.0
รวม 453,939 51,959 88.55 % 19,709 856 95.66 %