กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)289,340.66545,691.00-88.6 %0.017,429.865,813.7566.6 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด75,948.80296,000.00-289.7 %0.030,397.7918,621.5538.7 %5.0
รวม 365,289 841,691 -130.42 % 47,828 24,435 48.91 %