สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ353,144.63224,028.0036.6 %5.07,177.524,690.4934.7 %5.0
รวม 353,145 224,028 36.56 % 7,178 4,690 34.65 %