สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 110,295.03103,860.005.8 %2.55,826.80727.1187.5 %5.0
รวม 110,295 103,860 5.83 % 5,827 727 87.52 %